---

You are here

Comunicat de presa 27.09.2016

Caracteristicile lucrărilor realizate pentru refacerea lotului 3 al autostrăzii Orăştie - Sibiu respectă întocmai Proiectul tehnic, cât şi toate standardele şi normativele în vigoare

 

Pentru informarea corectă a opiniei publice cu privire la refacerea lotului 3 al autostrăzii Orăştie - Sibiu, CNADNR SA face cunoscut faptul că a monitorizat calitatea execuţiei lucrărilor prin trei moduri: prin activitatea laboratorului propriu al CNADNR SA/DRDP Cluj, acreditat gradul I, prin activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii şi prin activitatea Centrului de Studii  Tehnice Rutiere şi Informatică (CESTRIN).

 

I. În această perioadă au fost executate de către laboratorul propriu al CNADNR/DRDP Cluj o serie de teste, din care redăm câteva exemple:

 • Pentru terenul de fundare:
  1. Verificări cu placa dinamică pentru determinarea modulului conform dispoziţiei data de proiectant (rezultate modul dinamic de deflecţie Evd: 20.1 MN/m2 ÷ 25 MN/m2);
  2. Verificări topo pentru stabilirea cotei terenului de fundare conform proiect.
 • Pentru tranşee drenante, dren de evacuare şi saltea de piatră spartă:
  1. Verificări pentru fiecare 1000 mc de piatră spartă pusă în operă, în vederea determinării densităţii aparente, absorbţiei de apă, porozităţii aparente şi granulometrie.
  2. Determinări cu placa dinamică în vederea determinării imodulului dinamic cf cerinţelor proiectantului la fiecare strat de umplutură (rezultate modul dinamic de deflecţie Evd: 60 MN/m2 ÷ 64MN/m2).
  3. Verificări topo pentru stabilirea cotei atât la excavare, cât şi la umplutură.
 • Umplutură de balast la fiecare 30 cm:
  1. Verificări pentru fiecare 1000 mc de balast pus în operă, în vederea determinărilor de granulozitate, echivalent de nisip, uzură, coeficient de neuniformitate, conţinut de impurităţi, masa volumică (rezultate proctor modificat: umiditate optima de compactare = 6.3% sidensitate maxima in stare uscata = 2.280 g/cm3;
  2. Determinări cu placa dinamică în vederea determinării modulului dinamic cf cerinţelor proiectantului.
  3. Determinarea cu pârghia Benkelaman pentru determinarea capacităţii portante.
  4. Verificări topo pentru stabilirea cotelor din proiect.

De menţionat este faptul că laboratorul propriu din şantier monitorizează în permanenţă lucrările executate. Toate testele sunt realizate în timp real, astfel încât să poată fi confirmată calitatea lucrărilor, fără de care nu se poate trece la o nouă etapă de execuţie. Cu ajutorul acestuia sunt realizate măsurători pe toată perioada de execuţie a lucrărilor, fiind verificată astfel calitatea lucrărilor executate.

 1. Inspectoratul de Stat în Construcţii a ales în fazele determinante aferente Proiectului tehnic să facă, de exemplu, următoarele verificări:
 2. Verificare aşternere geosintetice înaintea aşternerii saltelei de piatră spartă;
 3. Verificare aşternere geosintetice la baza rambleului la cota peste piatra spartă.

 

Ambele faze determinante au fost admise de către I.S.C, fiind verificate toate documentele întocmite.

 

 1. De asemenea, exemplificăm câteva dintre testele realizate în şantier de către CESTRIN în timpul derulării lucrărilor de construcţie:
 • Masurători pentru determinarea capacităţii portante a straturilor granulare şi pământului au fost efectuate în data de 01.09.2016 cu deflectometrul PRIMA 100:
 • O alta etapă de măsurători pentru determinarea deflexiunilor şi modulilor de elasticitate a straturilor granulare şi a pământului au fost efectuate în perioada de 13.09.2016-14.09.2016 cu deflectometrul PRIMA 100.

Caracteristicile lucrărilor realizate respectă întocmai Proiectul tehnic, cât şi toate standardele şi normativele în vigoare.

 

După finalizarea lucrărilor, CNADNR SA va monitoriza din punct de vedere geotehnic şi structural zonele cuprinse între km 60+450 - km 60+700, km 44+300 - km 44+400, respectiv km 53+750 - km 53+800, aferente Autostrăzii Orăștie - Sibiu lot 3.

Precizăm că monitorizarea efectivă va începe imediat după finalizarea lucrărilor printr-un sistem modern de monitorizare.

Conform procesului de transparentizare promovat de conducerea companiei, CNADNR SA va prezenta în continuare toate informaţiile conform realităţii executării proiectului.

 

Invităm pe toţi cei interesaţi să solicite informaţii privind execuţia acestor lucrări, CNADNR SA  urmând să răspundă cu promptitudine acestor solicitări. Este foarte important ca acest proiect executat în regie proprie să fie asumat şi finalizat în condiţii de siguranţă a circulaţiei.

 

Tot pentru corecta și prompta informare a opiniei publice, având în vedere că în ultima perioadă de timp pe zona Orăștie-Sibiu a plouat 11 zile, CNADNR SA anunță că decalează termenul de finalizare a lucrărilor la lotul 3 Cunţa -Sălişte. În graficul de execuție conform prognozei meteo, CNADNR SA prevăzuse o perioada de 5 zile cu ploaie, întârzierea fiind dată de dublarea perioadei în care nu s-au putut efectua lucrări specifice, în conformitate cu standardele de calitate.