---

You are here

Comunicat de presa 27.03.2017

Construcția variantei de ocolire a Municipiului Brașov, tronson I (DN1-DN11), II (DN11-DN13) și III (DN13-DN1)

 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial-Transport 2007-2013 și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. în calitate de Beneficiar, au semnat Actul Adițional nr.7/243/559 la Contractul de Finanțare nr. 243/6.11.2014, în data de 27.02.2017.

Obiectul Contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile din fonduri publice de către Autoritatea de Management în cadrul Programului Operațional Sectorial-Transport, Axa Prioritară nr.2- Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii naționale de transport în scopul dezvoltarii unui sistem național durabil de transport” Domeniul Major de Intervanție 2.1 ”Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere naționale", pentru implementarea Proiectului Construcția variantei de ocolire a Municipiului Brașov, tronson I (DN1-DN11), II (DN11-DN13) și III (DN13-DN1)”.

În temeiul articolului 15 ”Modificarea și completarea contractului”, alin (1) și (2) din Contractul de finanțare nr. 243/6.11.2014, părțile au convenit ca prin încheierea Actului  Adițional nr. 7, să modifice următoarele condiții:

- Valoarea totală a Proiectului Construcția variantei de ocolire a Municipiului Brașov, tronson I (DN1-DN11), II (DN11-DN13) și III (DN13-DN1)care face obiectul prezentului Contract, este de 385.592.901,02 lei (Faza I+Faza II) din care valoarea totală eligibilă este de 275.056.680,79 lei.

  • Valoarea totală a Fazei I este de 291.993.841,90 lei, din care valoarea totală eligibilă pentru Faza I este de 198.451.926,64 lei.
  • Valoarea totală a Fazei II este de 93.599.059,12 lei, din care valoarea totală eligibilă pentru Faza II este de 76.604.754,15 lei

 Contribuția Comisiei Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională-în proporție de 85,00%, din valoarea eligibilă a Proiectului, este de 168.684.137,64 lei, restul de 15,00%  este contribuția bugetului de stat, respectiv 29.767.789,00 lei.

  • Faza 1 reprezintă lucrări executate și plătite până la data de 31.12. 2015, precum și lucrări executate în perioada ianuarie-septembrie 2016 pentru justificarea avansului acordat și nerecuperat până la data de 31.12.2015. Pentru ase evita declararea de două ori a acelorași cheltuieli către Comisie, alocarea financiară pentru fiecare fază a fost stabilită pe baza elementelor fizice ale acesteia;
  •  Faza 2 reprezintă lucrări aferente finalizării proiectului în integralitatea sa.

- Obiectivul principal al proiectul Construcția variantei de ocolire a Municipiului Brașov, tronson I (DN1-DN11), II (DN11-DN13) și III (DN13-DN1)”, constă în construcția a 18,556 km de drum la două benzi pe sens (din care 4,924 km lărgire la patru benzi), construcția a 6 poduri, 8 pasaje, 5 noduri rutiere, 45 de podețe și 2 parcări.

Obiectivul global al prezentului proiect, respectiv construcția variantei de ocolire a Municipiului Brașov, rămâne neschimbat, însă va fi atins în cadrul Fazei II (POIM 2014-2020).

 

Persoană de contact:

Ștefan IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84

 

Mobilitate în România. Conexiuni cu Europa.

www.ampost.ro

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.