---

You are here

 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial-Transport 2007-2013 și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. în calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de Finanțare nr. 563 în data de 31.03.2017.

Obiectul Contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile din fonduri publice de către Autoritatea de Management în cadrul Programului Operațional Sectorial-Transport, Axa Prioritară nr.2- Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii naționale de transport în scopul dezvoltarii unui sistem național durabil de transport” Domeniul Major de Intervenție 2.1 ”Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere naționale", pentru implementarea Proiectului Reabilitare DN 1C Dej-Baia Mare km 61+500-km 147+990”.

 

 Valoarea totală a Proiectului Reabilitare DN 1C Dej-Baia Mare km 61+500-km 147+990care face obiectul prezentului Contract, este de 389.600.714,28 lei din care valoarea totală eligibilă este de 273.952.891,33 lei.

Valoarea totală eligibilă a Proiectului este, după cum urmează:

a) Contribuția Comisiei Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională-în proporție de 85,00% din valoarea eligibilă a Proiectului, respectiv 232.859.957,63 lei;

b) Contribuția bugetului de stat-în proporție de 15,00% din valoarea eligibilă a Proiectului, respectiv 41.092.933,70 lei.

 

Obiectivul principal al proiectul Reabilitare DN 1C Dej-Baia Mare km 61+500-km 147+990”, constă în execuția unor lucrări de reabilitare a unui drum național în zona de nord-vest a României în lungime de 86,49 km care permite îmbunătățirea transportului de mărfuri și pasageri, ca parte integrantă din dezvoltarea economică totală în România și, prin urmare, dezvoltarea economică totală în cadrul Europei. Pentru participanții la trafic, aceste obiective includ îmbunătățirea performanței coridorului de drum prin mărirea vitezei de deplasare, prin reducerea costurilor de exploatare, a numărului de accidente și prin îmbunătățirea confortului în timpul călătoriei.

 

Prin atingerea acestor obiective, proiectul contribuie la atingerea obiectivului global al POS-Transport, respectiv promovarea unui sistem de transport durabil în România.

 

Persoană de contact:

Ștefan IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84

 

Mobilitate în România. Conexiuni cu Europa.

www.ampost.ro

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.