---

You are here

 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial-Transport 2007-2013 și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. în calitate de Beneficiar, au semnat Actul Adițional nr.8/47/564 la Contractul de Finanțare nr. 47/14.01.2011, în data de 31.03.2017.

Obiectul Contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile din fonduri publice de către Autoritatea de Management în cadrul Programului Operațional Sectorial-Transport, Axa Prioritară nr.2- Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii naționale de transport în scopul dezvoltarii unui sistem național durabil de transport” Domeniul Major de Intervenție 2.1 ”Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere naționale", pentru implementarea Proiectului Construcția variantei de ocolire a orașului Săcuieni”.

În temeiul articolului 15 ”Modificarea și completarea contractului”, alin (1) și (2) din Contractul de finanțare nr. 47/14.01.2011, părțile au convenit ca prin încheierea Actului  Adițional nr. 8, să modifice următoarele condiții:

Valoarea totală a Proiectului ”Construcția variantei de ocolire a orașului Săcuieni”care face obiectul prezentului Contract, este de 50.077.049,48 lei (Faza I+Faza II) din care valoarea totală eligibilă este de 35.974.899,20 lei.

  • Valoarea totală a Fazei I este de 19.086.921,03, din care valoarea totală eligibilă pentru Faza I este de 10.137.687,46 lei.
  • Valoarea totală a Fazei II este de 30.990.128,45 lei, din care valoarea totală eligibilă pentru Faza II este de 25.837.211,74 lei

Contribuția Comisiei Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională-în proporție de 85,00%, din valoarea eligibilă a Proiectului, este de 8.617.034,34 lei, restul de 15,00%  este contribuția bugetului de stat, respectiv 1.520.653,12 lei.

  • Faza 1 reprezintă lucrări executate și plătite în perioada de eligibilitate a POST;
  • Faza 2 reprezintă lucrări aferente finalizării proiectului în integralitatea sa. Lucrările rămase de executat sunt estimate a se finaliza în anul 2018.

 

Obiectivul principal al proiectul Construcția variantei de ocolire a orașului Săcuieni”, constă în construcția a 7,62 km de drum, construirea unui pod/pasaj de-a lungul variantei ocolitoare a orașului Săcuieni și a unui număr de 4 intersecții giratorii (cu drumuri naționale și județene). Varianta de ocolire are ca scop scoaterea traficului de tranzit de pe DN19 și DN19B în afara orașului.

Obiectivul global al prezentului proiect, respectiv construcția variantei de ocolire a orașului Săcuieni, rămâne neschimbat, însă va fi atins în cadrul Fazei II (POIM 2014-2020).

 

Persoană de contact:

Ștefan IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84

 

Mobilitate în România. Conexiuni cu Europa.

www.ampost.ro

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.