---

You are here

Ministerul Fondurilor Europene, desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial-Transport 2007-2013 și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. în calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de Finanțare nr. 541 în data de 30.12.2016.

Obiectul Contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile din fonduri publice de către Autoritatea de Management în cadrul Programului Operațional Sectorial-Transport, Axa Prioritară nr.2- Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii naționale de transport în scopul dezvoltării infrastructurii rutiere naționale, Domeniul Major de Interventie 2.1 - "Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere naţionale", pentru implementarea Proiectului Reabilitarea DN66 Rovinari-Petroșani, km 48+900-km 126+000”.

Valoarea totală a Proiectului este de 398.501.155.,01 lei (faza I+faza II), din care valoarea totală eligibilă este de 278.716.001,68 lei. Valoarea totală a Fazei I este de 278.881.583,70 lei, din care valoarea totală eligibilă pentru Faza I este de 182.472.317,55 lei. Contribuția Comisiei Europene din Fondul de Dezvoltare Regională-în proporție de 85,00% din valoarea eligibilă a Proiectului, este de 155.101.469,92 lei, restul de 15% din valoarea eligibilă a Proiectului, respectiv 27.370.847,63 lei, este contribuția Bugetului de Stat.

Valoarea neeligibilă aferentă fazei I a proiectului este de 96.409.266,15 lei.

Rambursarea sumelor privind Contribuția Comisiei Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională va fi asigurată prin AM POST în proporție de 85,00% din valoarea eligibilă a Proiectului, respectiv 155.101.469,92 lei.

Drumul național DN66 Filiași (intersecția cu DN6)-Târgu Jiu-Petroșani-Simeria (intersecția cu DN7) face parte din drumul național E79 care în România are următorul traseu: frontiera cu Ungaria -Borș-Oradea-Beiuș-Simeria-Petroșani-Târgu Jiu-Filiași-Craiova-Calafat-Frontiera cu Bulgaria.

Obiectivul principal ale proiectului Reabilitarea DN66 Rovinari-Petroșani, km 48+900-km 126+000constă în reabilitarea a 68,748 km de drum european, 25 poduri și pasaje, precum și construcția a 2 poduri noi. Realizarea obiectivului principal va duce la creșterea vitezei medii de deplasare de la aprox, 53 km/h (în 2013) la aprox. 59 km/h (în 2016), reducerea timpului de călătorie cu aproximativ 9%, reducerea numărului de accidente cu aproximativ 10% scăderea poluării la toate nivelele în zonele prezent tranzitate și nu în ultimul rând la realizarea unei căi de comunicate moderne între Rovinari și Petroșani.

 

Obiectivul global al prezentului proiect, respectiv rebilitarea a 68,748 km de drum național, rămâne neschimbat, însă va fi atins în cadrul Fazei II (POIM 2014-2020).

 

Persoană de contact:

CATALIN HOMOR, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84

 

 

Mobilitate în România. Conexiuni cu Europa.

www.ampost.ro

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.