---

You are here

Ministerul Fondurilor Europene, desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial-Transport 2007-2013 și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. în calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de Finanțare nr. 537 în data de 30.12.2016.

Obiectul Contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile din fonduri publice de către Autoritatea de Management în cadrul Programului Operațional Sectorial-Transport, Axa Prioritară nr.2- Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii naționale de transport în scopul dezvoltării infrastructurii rutiere naționale, Domeniul Major de Interventie 2.1 - "Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere naţionale", pentru implementarea Proiectului Modernizare DN73 Pitești-Câmpulung-Brașov km 13+800-km 42+850; km 54+050-km 128+250”.

Valoarea totală a Proiectului este de 541.540.147,90 lei (faza I+faza II), din care valoarea totală eligibilă este de 418.526.840,07 lei. Valoarea totală a Fazei I este de 83.034.273,15 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 59.714.702,61 lei. Contribuția Comisiei Europene din Fondul de Dezvoltare Regională-în proporție de 85,00% din valoarea eligibilă a Proiectului, este de 50.757.497,22 lei, restul de 15% din valoarea eligibilă a Proiectului, respectiv 8.957.205,39 lei, este contribuția Bugetului de Stat.

Valoarea neeligibilă aferentă fazei I a proiectului este de 23.319.570,54 lei.

Rambursarea sumelor privind Contribuția Comisiei Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională va fi asigurată prin AM POST în proporție de 85,00% din valoarea eligibilă a Proiectului, respectiv 50.757.497,22 lei.

Drumul național 73  este un drum național European (E574) și se desfășoară pe teritoriul a două județe: Argeș și Brașov. Între km 13+800-km 42+850 și km 54+050-km 92+000 se desfășoară pe teritoriul județului Argeș, între km 92+000-km 128+250 se desfășoară pe teritoriul județului Brașov. Pe porțiunea cuprinsă între km 42+850-km 54+050, DN73 tranzitează municipiul Câmpulung și nu face obiectul prezentului proiect..

Obiectivele principale ale proiectului Modernizare DN73 Pitești-Câmpulung-Brașov km 13+800-km 42+850; km 54+050-km 128+250constau în reabilitarea/modernizarea a 103,25 km de drum național, reabilitarea a 17 poduri, construirea a 7 poduri noi, amenajarea a 33 intersecții. Realizarea obiectivelor principale vor duce la imbunătățirea timpului de călătorie între Pitești și Brașov, reducerea costurilor de exploatare ale vehiculelor, creșterea gradului de siguranță a circulației și îmbunătățirea condițiilor de mediu pentru zona de influență a proiectului.

 

Obiectivul global al prezentului proiect, respectiv rebilitarea a 103,25 km de drum național, rămâne neschimbat, însă va fi atins în cadrul Fazei II (POIM 2014-2020).

 

Persoană de contact:

CATALIN HOMOR, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84

 

Mobilitate în România. Conexiuni cu Europa.

www.ampost.ro

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.