---

You are here

Comunicat de presa 19.01.2017

 

Reabilitare DN76 (E79) Deva-Oradea

Ministerul Fondurilor Europene, desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial-Transport 2007-2013 și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. în calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de Finanțare nr. 540 în data de 30.12.2016.

Obiectul Contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile din fonduri publice de către Autoritatea de Management în cadrul Programului Operațional Sectorial-Transport, Axa Prioritară nr.2- Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii naționale de transport în scopul dezvoltării infrastructurii rutiere naționale, Domeniul Major de Interventie 2.1 - "Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere naţionale", pentru implementarea Proiectului Reabilitare DN76 (E79) Deva-Oradea”.

Valoarea totală a Proiectului este de 928.669.143,66 lei (faza I+faza II), din care valoarea totală eligibilă este de 631.935.478,39 lei. Valoarea totală a Fazei I este de 333.621.688,96 lei, din care valoarea totală eligibilă pentru Faza I este de 195.035.017,82 lei. Contribuția Comisiei Europene din Fondul de Dezvoltare Regională-în proporție de 85,00% din valoarea eligibilă a Proiectului, este de 165.779.765,15 lei, restul de 15% din valoarea eligibilă a Proiectului, respectiv 29.255.252,67 lei, este contribuția Bugetului de Stat.

Valoarea neeligibilă aferentă fazei I a proiectului este de 138.586.671,14 lei.

Rambursarea sumelor privind Contribuția Comisiei Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională va fi asigurată prin AM POST în proporție de 85,00% din valoarea eligibilă a Proiectului, respectiv 165.779.765,15 lei.

Drumul național DN76 se situează în partea de vest a României, traversând Carpații Occidentali și făcând legătura între două municipii reședință de județ importante: Deva și Oradea, fiind foarte important pentru traficul internațional de mărfuri care se desfășoară prin vama Borș.

Obiectivul principal ale proiectului Reabilitare DN76 (E79) Deva-Oradeaconstă în supervizarea și execuția unor lucrări de reabilitare a unui drum național în zona de vest a României în lungime de 171,579 km și reabilitare a 44 de poduri și pasaje. Realizarea obiectivului principal va duce la fluidizarea traficului, reducerea cu cca. 25 de minute (pentru turisme) a timpului de călătorie între Deva și Oradea, reducerea numărului de accidente pe sectorul DN76 Deva-Oradea cu 12%, facilitarea cooperării inter-regionale, dobândirea de investiții interne și externe, creșterea intreprinderilor/competitivității companiilor și a mobilității forței de muncă, și, prin urmare, o dezvoltare mai rapidă a regiunii.

 

Obiectivul global al prezentului proiect, respectiv rebilitarea a 171,579 km de drum național, rămâne neschimbat, însă va fi atins în cadrul Fazei II (POIM 2014-2020).

 

Persoană de contact:

CATALIN HOMOR, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84

 

 

Mobilitate în România. Conexiuni cu Europa.

www.ampost.ro

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.