---

You are here

”SECTOR Reabilitare DN66, ROVINARI-BUMBESTI JIU, km 48+900-km 93+500”

 

Obiectivul principal ale proiectului Reabilitarea DN66 Rovinari-Petroșani, km 48+900-km 126+000constă în reabilitarea a 68,748 km de drum european, 25 poduri și pasaje, precum și construcția a 2 poduri noi. Realizarea obiectivului principal va duce la creșterea vitezei medii de deplasare de la aprox, 53 km/h (în 2013) la aprox. 59 km/h (în 2016), reducerea timpului de călătorie cu aproximativ 9%, reducerea numărului de accidente cu aproximativ 10% scăderea poluării la toate nivelele în zonele prezent tranzitate și nu în ultimul rând la realizarea unei căi de comunicate moderne între Rovinari și Petroșani.

Obiectivul principal ale contractului receptionat Reabilitare DN66 Rovinari-Bumbesti Jiu, km 48+900-km 93+500” a constat în reabilitarea a 36,476 km de drum national (reabilitarea zonei situata in orasul Targu Jiu, respectiv km 71+598- 79+724, a intrat in atributiile autoritatilor locale), reabilitarea a 17 poduri, refacerea semnalizarii rutiere precum si refacerea sistemului de colectare a apelor (podete, santuri, rigole, etc).

În data de 22 iunie 2017, a avut loc Receptia la Terminarea Lucrarilor pentru Contractul nr.92/85053 din data de 21.12.2012 "Reabilitare DN66, Filiasi- Petrosani, km 0+000- km 131+000, Contract 5R2A- sector Rovinari- Bumbesti Jiu, km 48+900-km 93+500 " care face parte din Proiectul fazat "Reabilitarea DN 66 Rovinari- Petrosani, km 48-900- km 126+000".

Valoarea contractului de executie lucrari de reabilitare drumuri este de 117.975.702,65 lei (exclusiv TVA) si a fost finantata prin Programul POS-T 2007-2013 (F.E.D.E.R. 85% si Guvernul Romaniei 15%) si prin Programul P.O.I.M. 2014-2020 (F.E.D.E.R. 75% si Guvernul Romaniei 25%), prezentul proiect fiind unul fazat.

Lucrarile au fost executate de catre ASOCIEREA COMSA S.A.U. (SPANIA)-CORPORATE MANAGEMENT SOLUTION S.R.L. (ROMÂNIA) și beneficiază de o perioada de garanție de 24 de luni de la semnarea procesului verbal de recepţie a acestora.

 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Infrastructura Mare.

Date de contact:

STEFAN IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.