---

You are here

A fost semnat un nou contract de supervizare pentru "Reabilitare DN 56, Galicea Mare- Calafat, km 47+000- km 84+020 "

 

Obiectivul principal al Proiectului fazat Reabilitarea DN56 Craiova- Calafat, km 0+000-km 84+200constă în reabilitarea a 80,435 km de drum national, 2 poduri noi, 5 poduri reabilitate, 67 podete si 17 intersectii, reabilitarea a 12 spatii de parcare existente, imbunatatirea conditiilor generale de circulatie. Realizarea obiectivului principal va conduce si la reducerea numarului de accidente cu 10%, reducerea timpilor de deplasare intre 60% si 62% si nu in ultimul rand la realizarea unei cai de comunicatie modernizata intre localitatile Craiova si Calafat.  

Obiectivul principal al Contractului „Servicii de Supervizare a Contractului de executie lucrari 5R16, Reabilitare DN 56, Galicea Mare- Calafat, km 47+000- 84+020"  constă ȋn furnizarea de servicii de supervizare pe durata executiei lucrarilor şi emiterea certificatului la terminarea lucrărilor, astfel încât Antreprenorul să finalizeze Lucrările în perioada de execuţie specificată în Contractul de execuţie lucrări, pentru obiectivul "Reabilitare DN 56, Galicea Mare- Calafat, km 47+000- 84+020".

In data de 24 mai 2017 a fost semnat Contractul nr.92/37113 pentru „Servicii de Supervizare a Contractului de executie lucrari 5R16, Reabilitare DN 56, Galicea Mare- Calafat, km 47+000- 84+020", care face parte din Proiectul fazat Reabilitare DN56 Craiova- Calafat, km 0+000-km 84+200”.

Ordinul de incepere a serviciilor de supervizare a fost emis in data de 21.06.2017.

Valoarea totală a acestui contract este de 124.929,09 lei (fără TVA), si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 (F.E.D.E.R. 75% si Guvernul Romaniei 25%).

Contractul „Servicii de Supervizare a contractului de executie lucrari 5R16, Reabilitare DN 56, Galicea Mare - Calafat, km 47+000- 84+020" a fost atribuit prin aplicarea procedurii de Achizitie Directa firmei S.C.KAPPA- ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.

Durata de implementare a contractului de servicii de supevizare este de 5 luni de la data de incepere a contractului.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Infrastructura Mare.

Date de contact:

STEFAN IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.