---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București,septembrie  2017

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare, MINISTERUL TRANSPORTURILOR, în calitate de Organism Interimar pentru Transport și COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării nerambursabile alocate in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, au încheiat în data de 21 septembrie 2017 Contractul de Finanțare nr.125 pentru proiectul ”Constructia variantei de ocolire Carei- Faza 2”.

Obiectivul contractului pentru proiectul  ”Constructia variantei de ocolire Carei- Faza 2” îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de Finanțare, inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.

Valoarea totală a acestui contract este de 20.970.045,37 lei (fără TVA) si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% F.E.D.R. din valoarea totală eligibilă aprobată- 13.189.809,62 lei, restul de 25% Guvernul Romaniei.

Perioada de implementare a Proiectului este de 46 luni, respectiv între 01.01.2014 și 31.10.2017 la care se adaugă, după este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Prin finalizarea Fazei 2 a proiectului ”Constructia variantei de ocolire Carei- Faza 2” se vor indeplini toți indicatorii asumați, atât prin Programul Operațional Sectorial Transport 2007-2013, cât și prin programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

 

 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Infrastructura Mare.

Date de contact:

STEFAN IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.