---

You are here

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar, a elaborat și  depus Aplicația de Finanțare pentru proiectul ”Strategia de dezvoltare a Sistemelor de Transport Inteligente și Planul Național de Acțiune ITS pentru Rețeaua Națională de Drumuri din România pentru perioada 2014-2020” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv tematic 07- Promovarea sistemelor de transport sustenabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore, Prioritatea de investiții POIM 2014-2020 7c- Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemului de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local,  Obiectivul specific 2.5.- Creșterea gradului de siguranță și securitate pe toate modurile de transport și reducerea impactului transporturilor asupra mediului.

 

Tipul asistenței financiare nerambursabile solicitate este Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Obiectivelele proiectului ”Strategia de dezvoltare a Sistemelor de Transport Inteligente și Planul Național de Acțiune ITS pentru Rețeaua Națională de Drumuri din România pentru perioada 2014-2020” sunt:

- utilizarea optimă a datelor rutiere, din trafic și de călătorie;

- continuitatea serviciilor ITS de management al traficului și al mărfurilor;

- aplicații ITS pentru siguranța și securitatea rutieră;

- asigurarea legăturii vehiculului cu infrastructura de transport.

Valoarea totală a acestui contract de 770.585 lei (inclusiv TVA)  va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția comunitară (F.E.D.R.)- 485.351 lei, 25% contribuția națională (bugetul de stat)- 161.784 lei  și 123.450 lei-valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Proiectul va fi implementat în toate regiunile țării și va avea ca rezultat așteptat, promovarea unui sistem de transport durabil în România, care va facilita transportul în condiții de siguranță, rapiditate și eficiență, pentru persoane și mărfuri la standarde europene.

 

 

Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

STEFAN IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.