---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București,octombrie  2017

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar, a finalizat în data de 06 iulie 2017 contractul de servicii „Asistenţă tehnică pentru măsuri de publicitate aferente proiectului „Modernizare DN73 Piteşti – Câmpulung – Braşov km 13+800 – km 42+850; km 54+050 – km 128+250”„.

Obiectivul principal al contractului a constat ȋn furnizarea de servicii de informare și publicitate privind asistența financiară nerambursabilă asigurată din fonduri publice pentru proiectul: „Modernizare DN73 Piteşti – Câmpulung – Braşov km 13+800 – km 42+850; km 54+050 – km 128+250”.

Valoarea totală a acestui contract a fost de 35.000,00 lei (fără tva), din care 85% constituie finanțare nerambursabilă acordată de către Comisia Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională, diferența până la valoarea totală, fiind asigurată de la Bugetul de Stat.

Prin implementarea contractului „Asistenţă tehnică pentru măsuri de publicitate aferente proiectului „Modernizare DN73 Piteşti – Câmpulung – Braşov km 13+800 – km 42+850; km 54+050 – km 128+250””  s-a urmărit elaborarea și aplicarea Planului de Acțiune pentru Promovarea Proiectului precum și informarea publicului larg cu privire la asistența financiară nerambursabilă asigurată din fonduri publice, ceea ce a condus la creșterea gradului de conștientizare în rândul cetățenilor cu privire la sprijinul financiar nerambursabil acordat României de către Uniunea Europeană.

Contractul de servicii „Asistenţă tehnică pentru măsuri de publicitate aferente proiectului „Modernizare DN73 Piteşti – Câmpulung – Braşov km 13+800 – km 42+850; km 54+050 – km 128+250”” a fost atribuit prin Achiziţie directă firmei SC EISEN LAND SRL.

Perioada de implementare a contractului a fost de 24 de luni începând de la data semnării lui de către ultima parte.

 

 

Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

STEFAN IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.