---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București,octombrie  2017

 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar, a elaborat și  depus Aplicația de Finanțare pentru proiectul ”Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru Drum de mare viteză Legătură A3-aeroport Henri Coandă” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectivul specific 2.2-Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea- Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T.

Localizarea proiectului- Sector de drum de mare viteză va fi o legătură importantă pentru zona adiacentă Bucureștiului și Județului Ilfov, precum și facilitarea accesului spre și dinspre Aeroportul Internațional Otopeni.

Obiectivul general al  proiectului, ca parte din rețeaua COMPREHENSIVE, este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în România, contribuind astfel la dezvoltarea pieței interne cu scopul de a creea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

Obiectivele specifice ale proiectului au ca scop crearea unei căi de comunicație modernă cu implicații în dezvoltarea regională a zonei, în fluidizarea traficului, creșterea siguranței utilizatorilor, micșorarea timpilor de parcurs, scăderea poluării la toate nivelurile în zonele în prezent tranzitate și care scurtează legăturile rutiere.

Valoarea totală a  proiectului  este de 4.012.107,04 lei (inclusiv TVA) și va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-2.265.049,24 lei, 25% contribuția națională (bugetul de stat)-755.016,41 lei, iar  restul de 992.041,39 lei reprezintă valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Scopul prezentei aplicații de finanțare este de a promova spre finanțare etapa de proiectare-faza Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic al tronsonului de drum nou de mare viteză cuprins între autostrada A3 și aeroportul Henri Coandă. această etapă constituie primul pas în dezvoltarea infrastructurii de transport rutier prin crearea unor coridoare noi de transport.

Proiectul ”Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru Drum de mare viteză Legătură A3-aeroport Henri Coandă”este inclus în Strategia de Implementare a Master Planului General de Transport, la capitolul IV-Proiecte noi (Comprehensive) identificate în MPGT- Drum expresi, poziția nr.1-Drum expres de Legătură A3-Aeroport Henri Coandă, având ca sursă de finanțare Fondul de Dezvoltare Regională și Bugetul de stat în perioada de programare 2014-2020 și este cuprins în cadrul anexei fără clauza de reformă structurală activată.

Durata proiectului este de 14 luni.

Beneficiile proiectului vor fi atinse în momentul în care drumul nou de mare vitezăcuprins între autostrada A3 și aeroportul Henri Coandă va fi implementat în întregime.

 

Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

STEFAN IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.