---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București,octombrie  2017

 

Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru pod peste Prut la Ungheni

 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar, a elaborat și  depus Aplicația de Finanțare pentru proiectul ”Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru pod peste Prut la Ungheni” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1-Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și transportului cu metroul, Obiectivul specific 1.1 Creșterea mobilității prin dezvoltarea transportului rutier pe rețeaua rutieră TEN-T centrală.

Localizarea proiectului- Podul rutier peste Prut la Ungheni se va realiza cu patru benzi de  circulație și va asigura legătura autostrăzii Tg. Mureș-Iași-Ungheni (A8) cu varianta de ocolire a orașului Ungheni din Republica Moldova. Proiectul este localizat în regiunea Nord-Estul Moldovei, județul Iași, localitatea Ungheni.

Obiectivul general al  proiectului este de a realiza un pod rutier cu patru benzi peste râul Prut la Unghieni, făcând astfel legătura cu Autostrada Târgu Mureș-Iași-Ungheni.

Obiectivele specifice ale proiectului au ca scop crearea unei căi de comunicație modernă cu implicații în dezvoltarea regională a zonei, în fluidizarea traficului, creșterea siguranței utilizatorilor, micșorarea timpilor de parcurs, scăderea poluarii la toate nivelurile în zonele în prezent tranzitate și scurtarea legaturilor rutiere cu Republica Moldova, Ucraina și Rusia.

Valoarea totală a  proiectului este de 950.869,44 lei (inclusiv TVA) și va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-598.475,80 lei, 25% contribuția națională (bugetul de stat)-199.491,93 lei, iar restul de 186.651,70 lei reprezintă valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Scopul prezentei aplicații de finanțare este de a promova spre finanțare etapa de proiectare- faza Studiu de Fezabilitate pentru Podul peste Prut la Ungheni. Această etapă constituie primul pas în dezvoltarea infrastructurii de transport rutier prin crearea unei noi conexiuni cu Republica Moldova.

Proiectul ”Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru pod peste Prut la Ungheni” este inclus în Strategia de Implementare a Master Planului General de Transport, la capitolul III-Proiecte noi (Core) identificate în MPGT- Autostrăzi, poziția nr.4-Podul peste Prut de la Ungheni (sector din A8), având ca sursă de finanțare Fondul de Coeziune și Bugetul de stat în perioada de programare 2014-2020 și este cuprins în cadrul anexei fără clauza de reformă structurală activată.

Beneficiile proiectului vor fi atinse în momentul în care sectorul de autostradă Tg. Neamț-Iași-Ungheni va fi implementat în întregime.

 

Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

STEFAN IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.