---

You are here

A fost desemnată câştigătoare oferta depusă de TIRRENA SCAVI S.p.A, iar valoarea  de semnare a contractului este de 272.432.921,95 lei fără TVA.

Rezultatul procedurii de atribuire a contractului Proiectare şi Execuţie Varianta de Ocolire a Municipiului Timișoara Sud a fost comunicat astăzi, 27.02.2018.

Durata contractului este de 150  luni, din care 6 luni proiectare, 24 luni execuţie şi 120 luni perioada de notificare a defecţiunilor (garanţie conform duratei ofertate în cadrul factorului de evaluare).

Contractul va putea fi semnat după epuizarea perioadei de depunere a contestaţiilor sau după soluţionarea eventualelor contestaţii.

Informaţii suplimentare :

Obiectul contractului este proiectarea şi execuţia a 25,690 km de drum național nou la standarde europene. Pe lângă beneficiile locale, acest proiect are ca principal scop fluidizarea traficului intern dar şi acelui internaţional de tranzit care intră în țară prin zona Stamora Moravița, se desfășoară pe DN 59, ajunge în zona Timişoara și se îndreaptă către centrul țării pe DN 6 sau pe sectoarele de autostradă Arad – Timișoara – Lugoj.