---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București, 23 februarie 2018

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar, a elaborat și  depus Aplicația de Finanțare pentru proiectul ”Îmbunătățirea siguranței rutiere pentru legatura orașului Timișoara cu Autostrada Arad-Timișoara-Lugoj, în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.5 Apel de proiecte ce vizează creșterea gradului de siguranță si îmbunătățirea condițiilor de mediu pe toate modurile de transport-proiecte noi de investiții, Operațiunea-Creșterea gradului de siguranță și securitate pe toate modurile de transport și reducerea impactului transporturilor asupra mediului.

 Obiectivul general al proiectului „Drum de legătura autostrada Arad– Timișoara–DN 69” constă în realizarea conexiunii autostrăzii A1 cu orașul Timișoara și alte drumuri naționale și județene conexe, în vederea descărcării traficului rutier de pe autostrada Arad–Timișoara, cu scopul creșterii mobilității la nivelul infrastructurii rutiere aferente rețelei TEN-T, ce va contribui la promovarea competitivității economice și  la îmbunatățirea condițiilor în transportul rutier de mărfuri și călători și la reducerea emisiilor poluante prin eliminarea/reducerea blocajelor de trafic prin reducerea duratelor de transport.

Prin reducerea blocajelor și asigurarea tuturor parametrilor de siguranță, indicatorul de reducere a numărului de accidente va fi îndeplinit, realizându-se astfel indicatorul de rezultat specific Axei 2.5: „Decese înregistrate în urma accidentelor rutiere la un milion de locuitori”-0,21 decese/1 mil. locuitori, în primul an de operare a proiectului (anul 2020).

Obiectivele specifice ale proiectului: economii de timp pe relația Arad–Timișoara (Nord), pentru autoturisme de 6 minute (se reduce de la circa 44 de minute la 38 de minute), în anul 2019; economii de timp pe relația Arad–Timisoara (Nord), pentru vehicule grele de 5 minute (se reduce de la circa 44 de minute la 39 de minute), în anul 2019; economii de aproximativ 1 500 mii euro din reducerea timpului de călătorie pentru pasageri, în primul an integral de operare (2019); economii de aproximativ 320 000 mii euro din reducerea timpului de călătorie pentru pasageri pe perioada de operare a investiției considerată în analiza (2019 - 2045); reducerea numărului de accidente rutiere, datorită condițiilor bune de circulație și a măsurilor de siguranța circulației implementate-0,21 decese/1 mil. locuitori, în primul an de operare a proiectului (anul 2020).; reducerea poluării aerului, pe perioada de analiză, pe ansamblul rețelei.

Rezultatele așteptate, pentru acest proiect sunt:  construirea a 10 km de drum nou; construirea a 2 poduri si 6 pasaje; indicator de rezultat specific Axei 2.5: „Decese înregistrate în urma accidentelor rutiere la un milion de locuitori” - 0,21 decese/1 mil. locuitori, în primul an de operare a proiectului (anul 2020).

Valoarea totală a  proiectului este de 259.758.060,44 lei (inclusiv TVA) si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-164.556.864,00 lei, 25% contribuția proprie-54.852.288,00 lei, restul de 40.348.908,44 lei reprezentând TVA.

Durata proiectului este de 87 luni.

Codul Mysmis/codul proiectului: 116005-Cod apel: POIM/49/2/5/Creșterea gradului de siguranță și securitate pe toate modurile de transport și reducerea impactului transporturilor asupra mediului.

 

Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

STEFAN IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.