---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București, 26 februarie 2018 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar, a semnat în data de 23.02.2018 Contractul  de Servivicii ”Elaborare documentație suport pentru Cererea de Finanțare pentru proiectul ”Varianta de Ocolire a Municipiului Satu Mare””, nr. 92/12689 și S.C. EUROPEAN ADVISORY SERVICES AND RESEARCH GROUP S.R.L., în calitate de Prestator.

Obiectul Contractului de Servicii îl reprezintă completarea Studiului de Fezabilitate existent pentru Varianta de Ocolire a Municipiului Satu Mare prin întocmirea documentației justificative necesare pregătirii cererii de finanțare aferente proiectului, din Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul exercițiului financiar 2014-2020, în conformitate cu legislația europeană în vigoare ce reglementează transmiterea informațiilor referitoare la proiectele majore.

Documentația pregătită va susține necesitatea și oportunitatea investiției și va fundamenta maturitatea proiectului din punct de vedere tehnic, economic, financiar și al protecției mediului.

Rezultatele așteptate:

- Întocmirea documentului suport aferent proiectului Varianta de Ocolire a Municipiului Satu Mare, în vederea susținerii cererii de finanțare a proiectului din FEDR;

- Acordarea de asistență pentru Beneficiar atât pe parcursul procesului de pregătire a cererii de finanțare, cât și în perioada de evaluare a acesteia de către toate instituțiile implicate în acest proces (MT-DGOIT, JASPERS și Comisia Europeană);

- Actualizarea Devizului General al investiției și indicatorilor tehnico-economici, dacă este cazul.

Valoarea totală a  contractului este de 42.500,00 lei (fără T.V.A.), la care se adaugă T.V.A. conform prevederilor legale.

Durata Contractului este de 2 luni de la Data de Începere a Contractului de Servicii.

Data de Începere a Contractului de servicii va fi notificată prin Ordin de Începere în termen de 2 zile lucrătoare de la Data intrării în vigoare a Contractului.

Perioada de valabilitate a Contractului se va încheia la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.

 

Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

STEFAN IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.