---

You are here

Varianta de ocolire Targu Mures

 

Comunicat de presa

 

București, 17.07.2018

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Inermediar pentru Transport au convenit încheierea Contractului de Finanțare nr. 9 în data de 13.07.2018, pentru proiectul ”Varianta de ocolire Targu Mures” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1 - Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, Componenta 1 - OS 1.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - Proiecte noi de investiții, Operațiunea - Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T Centrală.

Obiectivul general al proiectului este devierea traficului greu din municipiul Targu Mures pe o varianta de ocolire in vederea imbunatatirii fluxului de trafic prin construirea a 11,643 km de varianta de ocolire, 5 poduri, 2 pasaje, 1 viaduct, 2 intersectii giratorii și 2 parcari.

Proiectul are ca scop reducerea timpului de parcurs cu 21,40 minute, cresterea confortului si siguranta traficului, economia de combustibil  și, nu în ultimul rând, dezvoltarea economico-sociala a zonelor pe care varianta de ocolire le va deservi.

Obiectivul Contractului de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate.

Durata de implementare a proiectului este de 108 luni, respectiv între data de 01.01.2014 și 31.12.2022 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Rezultatele așteptate: construirea a 11,643 km de varianta de ocolire, 5 poduri, 2 pasaje, 1 viaduct, 2 intersectii giratorii și 2 parcari.

Valoarea totală a  proiectului este de 429.669.050,90 lei (inclusiv TVA) si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul de  Coeziune - 258.713.172,61 lei, 25% contribuția proprie- 86.237.724,18 lei, restul de 84.718.154,11 lei reprezentând valoare neeligibila inclusiv TVA.

Cod proiect 116393.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.