---

You are here

Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila

 

Comunicat de presa

 

București, 23.07.2018

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Muzeul Brăilei ”Carol I”, în calitate de Prestator, au convenit în data de 06.07.2018, încheierea Contractului de Servicii de cercetare arheologică a terenului afectat de construirea obiectivului de infrastructură rutieră ”Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, (secțiunea aferentă județului Brăila) nr.92/48047.

Obiectivul contractului îl reprezintă prestarea serviciilor de cercetare arheologică preventivă (Sit Brăila semnalat  între km 0+500-km 1+400) și asigurarea supravegherii arheologice a lucrărilor de execuție aferente proiectului de infrastructură rutieră ”Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, în conformitate cu Documentația descriptivă și cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

 Scopul Contractului   este de a respecta prevederile legislative specifice cuprinse în OMCC nr. 2392/2004 cu privire la Standardele și procedurile arheologice, pentru proiectul ”Podul de la Brăila”, ce va fi depus de către C.N.A.I.R. S.A., prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

Durata de implementare a proiectului este de 3 ani și 5 luni (41 de luni), de la Data semnării contractului, fără a se lua în considerare perioadele de suspendare și se va desfășura în două etape:

1. Etapa I- Cercetare arheologică preventivă- 5 luni;

2. Etapa II- Supravegherea arheologică- 3 ani.

Rezultatele așteptate: finalizarea cercetării arheologice preventive, întocmirea documentației pentru obținerea certificatului de descărcare de sarcină arheologică, obținerea certificatului de descărcare de sarcină arheologică, realizarea supravegherii arheologice a traseului și a zonelor adiacente unde se vor realiza acțiuni intruzive mecanizate/manuale la nivelul solului, eliberarea terenului de sarcină arheologică.

Valoarea totală a contractului este de 381.686,00 lei (fără TVA)

Proiectul din care face parte acest Contract de servicii este ”Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila” și  va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională și 25% contribuția de la Bugetul de Stat.

Cod proiect 117135.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.