---

You are here

Varianta de ocolire Mihailesti

 

Comunicat de presa

 

București, 21.08.2018

Varianta de ocolire Mihailesti

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Inermediar pentru Transport au convenit în data de 20.08.2018 încheierea Contractului de Finanțare nr.12, pentru proiectul ”Varianta de ocolire Mihailesti în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.1-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală.

Obiectivul general al proiectului:  este acela de a realiza o conexiune intre infrastructura existenta la profil de drum national, cu devierea traficului de tranzit in exteriorul localitatii. Implementarea proiectului va conduce la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a creea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Proiectul are ca scop: devierea si cresterea fluentei traficului,reducerea timpului mediu de calatorie, cresterea sigurantei traficului prin reducerea numarului de accidente, reducerea poluarii aerului si a poluarii sonore.

Obiectivul Contractului de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate.

Durata de implementare a proiectului este de 84 de luni, respectiv între data de 01.01.2014 și 31.12.2020 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Rezultatele așteptate:  Construirea a 3,18 km de drum national (varianta de ocolire), construirea a 2 intersectii la nivel de tip giratoriu si a unei  intersectiI la nivel tip T (amenajare/racordare) precum si construirea a doua parcari.

Valoarea totală a  proiectului este de 42.252.437,11 lei  si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională- 25.281.716,12 lei, 25% contribuția proprie- 8.427.238,70 lei, restul de 8.543.482,29 lei reprezentând valoare neeligibila inclusiv TVA.

Cod proiect 118005

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.