---

You are here

Constructia Variantei de ocolire Tecuci

 

Comunicat de presa

 

București, 21.08.2018

Constructia Variantei de ocolire Tecuci

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Inermediar pentru Transport au convenit în data de 20.08.2018 încheierea Contractului de Finanțare nr.13, pentru proiectul ” Constructia Variantei de ocolire Tecuci în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.1-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală.

Obiectivul general al proiectului este devierea traficului de traversare a zonei urbane Tecuci (în particular a vehiculelor grele de transport marfa), pe o ruta ocolitoare de categorie functionala egala sau  superioara drumurilor interurbane incidente (clasa functionala minima a variantelor ocolitoare este Drum National European, echivalent cu Artera Distribuitoare Interurbana - clasificarea Europeana).

Proiectul are ca scop: devierea si cresterea fluentei traficului de traversare a zonei urbane ,reducerea timpului mediu de calatorie pe reteaua rutiera TENT-Globala prin obtinerea unor economii de timp de 33,18 minute/zi, cresterea sigurantei traficului în zona localitatii urbane, reducerea poluarii aerului si a poluarii sonore în zona localitatii urbane,

Obiectivul Contractului de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate.

Durata de implementare a proiectului este de 108 luni, respectiv între data de 01.01.2014 și 31.12.2022 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Rezultatele așteptate: Construirea a 6,945 km drum, construirea a 10 podete, 2 pasaje peste calea ferata si 3 intersectii la nivel: doua de tip giratoriu si una „in cruce”.

Valoarea totală a  proiectului este de 76.555.144,05 lei (inclusiv TVA) si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională- 46.320.549,29 lei, 25% contribuția proprie- 15.440.198,08 lei, restul de 14.794.351 lei reprezentând valoare neeligibila inclusiv TVA.

Cod proiect 121490

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.