---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București, 21.08.2018

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Inermediar pentru Transport au convenit încheierea Contractului de Finanțare nr. 14 în data de 20.08.2018, pentru proiectul ” Reactualizare Studiu de Fezabilitate, intocmire Proiect Tehnic si Detalii de Executie pentru Varianta de Ocolire a Municipiului Zalau, Etapa 2, intre DN1F km 76+625 - DJ191C în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.1-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală.

Obiectivul general al proiectului, ca parte din reteaua TEN-T Globala, este imbunatatirea competitivitatii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne.

Proiectul are ca scop de a crea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Durata proiectului este de 8 de luni.

Rezultatele așteptate:  Elaborarea studiului de Fezabilitate, a Proiectului Tehnic si  Detaliilor de executie.

Valoarea totală a  proiectului este de 4.188.239,77 lei (inclusiv TVA) si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională- 2.654.579,11lei, 25% contribuția proprie- 884.859,70 lei.

Cod proiect 116260

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.