---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București, 22.08.2018

 

Autostrada Bucuresti- Brasov, sectiunea Bucuresti- Ploiesti, sector 1, km 0+000- km 3+325; Nod Centura Bucuresti km 6+500 si Nod Moara Vlasiei km 19+500

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Inermediar pentru Transport au convenit în data de 21.08.2018 încheierea Contractului de Finanțare nr.16, pentru proiectul ”Autostrada Bucuresti- Brasov, sectiunea Bucuresti- Ploiesti, sector 1, km 0+000- km 3+325; Nod Centura Bucuresti km 6+500 si Nod Moara Vlasiei km 19+500” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1 Imbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a metroului, Componenta 1, Obiectiv Specific 1.1-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-Tcentrala.

Obiectivul general al proiectului:  este de a imbunatati competitivitatea economica a Romaniei prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: finalizarea Autostrazii Bucuresti- Ploiesti prin construrea a 3,325 km de autostrada; pod peste Valea Saulei km 0+630; pasaj peste C.F. Bucuresti- Constanta km 1+549; pasaj peste strada Popasului km 2+775 (2+817); nod Centura Bucuresti km 6+500; nod Moara Vlasiei km 19+500; nod rutier strada Popasului km 2+775; intersectie semaforizata cu strada Petricani km 0+000 si intersectie giratorie cu strada Gherghitei km 0+970.

Proiectul are ca scop: crearea de conditii pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:  construrea a 3,325 km de autostrada, a unui pod, 2 pasaje, 2 intersectii si 3 noduri rutiere.

Durata de implementare a proiectului este de 97 de luni, respectiv între data de 01.01.2014 și 04.01.2022 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a  proiectului este de 174.074.476/65 lei (inclusiv TVA) si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune- 108.972.520,69 lei, 25% contribuția proprie- 36.324.173,54 lei, restul de 28.777.782,42 lei reprezentând TVA.

Cod proiect 118545

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.