---

You are here

Astăzi, 24.08.2018, au fost transmise adresele de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire a contractului "5R11, Reabilitare DN 76, Ionești - Vârfurile, km 55+425 – km 69+350 – Rest de execuție” către toți ofertanții.

Ofertantul desemnat câștigător este Asocierea SC SYLC CON TRANS SRL / HIDROSTROY AD  cu preţul de 55.945.649,16 Lei fără TVA.

Obiectivele principale ale prezentului proiect sunt: 

- Reabilitarea a 13,93 km din DN 76 (km 55+425 – km 69+350)

- Reabilitarea/construcția unui număr de 5 poduri

- Amenajarea a 5 parcări dintre care una de lungă durată

- Amenajarea a 5 stații de autobuz, 

- Lucrări de susținere și consolidare a terasamentelor (pereuri cu piatră brută, ziduri de sprijin de gabioane, piloți, ziduri de greutate din piatră brută)

- Lucrări de sprijinire (fundații de parapet din beton și beton armat, rigole ranforsate din beton, ziduri de sprijin din beton cu fundare directă) 

- Lucrări de sporire a capacității portante a terenului de fundare (saltele din balast armate cu materiale geosintetice), 

- Lucrări hidrotehnice (protecție taluz, reprofilări albii, corețtii și amenajări ale albiilor), 

- Lucrări de siguranța circulației 

Perioada de execuție a lucrărilor este de 12 luni de la data de începere a lucrărilor. De asemenea, Antreprenorul a ofertat o perioadă de garanție a lucrărilor de 60 luni.

Semnarea contractului de achiziție publică va fi posibiliă după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestații, respectiv după soluționarea tuturor contestatților/ plângerilor formulate în cadrul procedurii de atribuire.

Informații suplimentare:

Contractul a fost atribuit pentru prima oară Asocierii Construcciones Lujan Sa/Viales y Obras Publicas SA în data de 04.10.2012, dar din cauza slabei mobilizări a antreprenorului și a modului defectuos în care și-a îndeplinit obligațiile contractuale acesta, contractual a fost reziliat în data de 24.09.2015.

După refacerea documentației de atribuire, acest contract a fost scos la licitație pentru a doua oară în data de 15.09.2017.