---

You are here

DRUM DE MARE VITEZĂ BUZĂU-FOCȘANI

 

Comunicat de presa

 

București, 28.09.2018

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Autoritate contractantă, și  CONSITRANS S.R.L. în calitate de Prestator au încheiat  în data de 24 septembrie 2018 Contractul de servicii pentru Elaborarea Studiului de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru Drum de Mare Viteză Buzău-Focșani”.

Obiectivul contractului constă în prestarea de activitați și servicii pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic pentru proiectul ”Drum de Mare Viteză Buzău-Focșani”.

Contractul are ca scop pregătirea documentației de atribuire pentru execuția lucrărilor, precum și asigurarea asistenței pentru susținerea aplicației de finanțare și asigurarea asistenței pe durata desfășurării procedurii de achiziție publică pentru execuția lucrărilor.

Valoarea totală a contractului este de 13.933.291,10 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Durata contractului de prestare a Serviciilor este de 24 luni de la Data de începere a contractului.

Cod proiect 115750.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.