---

You are here

Începând cu data de 15.10.2018, ora 11:30, se pune în circulație traseul nou creat al pasajului de pe Varianta de ocolire a municipiului Arad, peste liniile CF Brad – Curtici – DJ 709B, pentru finalizarea lucrărilor pe actualul DN 7.

Valoarea lucrărilor este de aproximativ 31.719.000 lei cu TVA, având ca sursă de finanțare bugetul de stat.

Începând cu data 13.03.2015, contractul de execuţie încheiat cu antreprenorul C.C.C.F. – Filiala Drumuri Poduri Timişoara S.R.L. a fost reziliat. La data rezilierii contractului, lucrările la obiectiv erau realizate în proporţie de 70%

În anul 2017, D.R.D.P. Timişoara a demarat o nouă procedură de achiziţie publică în vederea atribuirii contractului pentru realizarea lucrărilor rămase de executat pentru acest obiectiv de investiții.

Procedura a fost finalizată prin încheierea unui acord contractual cu Asocierea TEHNODOMUS S.A.  & CDP ENERGY SA & Construcţii Feroviare Mureş S.A.