---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București, 15.10.2018

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus în data de 15 octombrie 2018, prin sistemul electronic Mysmis 2014+,instrument utilizat de către beneficiarii POIM 2014-2020 în procesul de accesare a finanţării, Aplicația de Finanțare pentru proiectul "Infrastructura integrată pentru zona orbitală a Municipiului Bucureşti" în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programului Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1- Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a metroului, Componenta 1, OS 1.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - proiecte noi de investiţii, Operațiunea- Cresterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-Tcentrală.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă finalizarea rețelei de drumuri orbitale a Municipiului București pentru a asigura o interconectare adecvată între cele 3 autostrăzi existente și drumurile naționale/europene, autostrăzi și drumuri europene care pornesc de la km 0 în Bucureşti.

Proiectul are ca scop reducerea timpului de călătorie; reducerea costurilor de operare a vehiculelor cu aproximativ 15%; reducerea numărului de accidente ca urmare a evitării traversării zonelor urbane şi, nu în ultimul rând,  îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, urmare a reducerii cantităţilor de emisii poluante, zgomot şi a poluării locale a aerului.

Rezultatele așteptate: Construirea următoarelor lucrări majore: Construcția a 51,195 km de secțiune de autostradă 2x2(secţiunea de sud a Autostrăzii de Centură), 42poduri și pasaje, 5 puncte de interconexiune, 4 parcări pe termen scurt, 1 zonă de servicii, 1 centru de întreținere și coordonare și 1 punct de sprijin și întreținere.

Valoarea totală a proiectului este de 7,327,494,923.13 lei (inclusiv TVA) şi va fi finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel:

  • 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională- 4,936,212,101.89 lei,
  • 25% contribuția proprie - 871,096,253.18lei,
  • 519,740,774.07 lei reprezentând cheltuieli încadrate drept neeligibile,
  • restul de 1,000,445,796.99 lei, reprezentând TVA.

Cod proiect 120234

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.