---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București, 12.10.2018

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport au convenit încheierea Contractului de Finanțare nr. 19 în data de 05.10.2018, pentru proiectul Sprijin pentru pregătirea documentației tehnico-economice pentru proiectul Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru pod peste Prut la Ungheni” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1-Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltatrea rețelei TEN-T și a transportului cu metroul, Obiectiv Specific 1.1-Creșterea mobilității prin dezvoltarea transportului rutier pe rețeaua rutieră TEN-T centrală.

Obiectivul general al proiectului este de a realiza podul rutier peste Prut la Ungheni care va avea patru benzi de circulație și va asigura lrgătura autostrăzii Tg. Mureș-Iași-Ungheni (A8) cu varianta de ocolire a orașului Ungheni din Republica Moldova..

Proiectul are ca scop asigurarea capacității de circulație necesară și condiții corespunzătoare de circulație aferente rețelei rutiere TEN-T CORE cu efecte negative minime la nivelul mediului și ale ocupării de terenuri.

Obiectivul Contractului de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate.

Durata de implementare a proiectului este de 44 de luni, respectiv între data de 01.05.2015 și 31.12.2018 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Rezultatele așteptate: realizarea Studiului de Fezabilitate ce va cuprinde: Memoriu de sinteză; Studiul de trafic; Studiu privind alternativele de traseu; Investigații de teren; Activități de proiectare; Plan de operare și întreținere; Evaluarea impactului asupra mediului; Analiza Cost-Beneficiu; Identificare rețele și instalații existente; Etapele construcției și aspectele de sănătate și securitate; Estimări de cost; Documentație de atribuire.

Valoarea totală a  proiectului este de 950.452,14 lei (inclusiv TVA) si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune- 572.850,34 lei, 25% contribuția proprie- 190.950,10 lei, restul de 186.651,70 lei reprezentând TVA.

Cod proiect 122606

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.