---

You are here

Astăzi, 16 Noiembrie 2018, CNAIR SA a finalizat procesul de reevaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii "Realizarea Autostrăzii Brașov - Târgu Mureș - Cluj - Oradea, Lotul 1: Târgu Mureș - Ungheni și Drum de legătura - relicitare", în baza deciziilor de soluționare a contestațiilor emise de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si de catre Curtea de Apel Bucuresti.

Prin urmare, CNAIR SA a desemnat câștigătorul contractului ca fiind Asocierea ITINERA SPA - RETTER PROJECTMANAGEMENT SRL cu o valoare a propunerii financiare de 209.987.350,13 LEI fără TVA, echivalentul a 44,6 milioane Euro fără TVA.

Obiectul principal al contractului "Realizarea Autostrăzii Brașov - Târgu Mureș - Cluj - Oradea, Lotul 1: Târgu Mureș - Ungheni și Drum de legătura - relicitare " îl reprezintă execuția lucrărilor pentru realizarea tronsonului de autostradă în regim de FIDIC ROSU: Lotul 1 – Târgu Mureș – Ungheni în lungime de 4,5 km și a unui drum de legătura în lungime de 4,7 km.

În conformitate cu prevederile contractuale, durata de realizare a acestui contract este de 18 luni. Menționăm că ofertantul declarat câștigator a ofertat o perioada de garanție a lucrărilor de 9 ani.

Procesul de semnare a contractului va putea fi inițiat doar după expirarea noii perioade de depunere a contestațiilor, adică 10 zile de la transmiterea comunicărilor privind rezultatul procedurii.

În situația în care vor fi înregistrate contestații împotriva noului rezultat al procedurii, CNAIR SA va trebui să aștepte și soluționarea acestora în vederea inițierii procesului de semnare a contractului.