---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București, 21.11.2018

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Inermediar pentru Transport au convenit încheierea Contractului de Finanțare nr. 22 în data de 19.11.2018, pentru proiectul Autostrada Cluj Vest (Gilău)- Nădășelu și finalizarea lucrărilor la nodul Gilău și conexiunea dintre secțiunea 2B cu subsecțiunea 3A1” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv Specific 2.1-Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE-proiecte de investiții, Operațiunea-Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală.

Obiectivele  proiectului: Realizarea Autostrazii Cluj Vest (Gilau) - Nadaselu si finalizarea lucrarilor la nodul Gilau si conexiunea dintre sectiunea 2B cu subsectiunea 3A1 (lungime drum nou construit TEN-T: 9,653 km); șase poduri si pasaje; două noduri rutiere; șase viaducte.

Proiectul are ca scop crearea unei rețele moderne de transport rutier, în vederea dezvoltării regionale a zonei, îmbunătățirea fluxului de trafic, reducerea timpului de călătorie, reducerea poluării și reducerea numărului de accidente rutiere din regiune. În acest fel, proiectul contribuie la promovarea unui sistem de transport durabil în România, care va facilita transportul sigur, rapid și eficient al persoanelor și mărfurilor la standarde europene.

Obiectivul Contractului de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate.

Durata de implementare a proiectului este de 84 de luni, respectiv între data de 01.01.2014 și 31.12.2020 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt : construirea a 9,653 km de autostrada;- construirea a 6 poduri si pasaje, 6 viaducte si 2 noduri rutiere.

Valoarea totală a  proiectului este de 370.078.005,24 lei (inclusiv TVA) si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regional- 216.041.232,13 lei, 25% contribuția proprie- 72.013.744,05 lei, restul de 82.023.029,06 lei reprezentând TVA.

Cod proiect 118450

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.