---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București, 27.12.2018

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 19 decembrie 2018 Aplicația de Finanțare pentru proiectul "Elaborare studiu de fezabilitate si proiect tehnic de execuție pentru drum expres Buzău-Brăila"  în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.1-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală.

Obiectivul general al proiectului, ca parte din reteaua TEN-T Globala, este imbunatatirea competitivitatii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a crea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Realizarea prezentului proiect - faza Studiu de fezabilitate - a drumului exprex Buzau-Braila contribuie la indicatorul de rezultat 2S81 –Cerere de finanþare transmisa, spre analiza si aprobare la Organismul Independent pentru Evaluare.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt : 

• Realizarea Studiului de Fezabilitate, tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative,standarde, legi etc.);

• Intocmirea documentatiei suport si asistenta solicitata pentru depunerea si sustinerea aplicatiei de finantare;

• Realizarea Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC) si asistenþa tehnica pâna la obþinerea autorizaþiei de construcþie de catre Beneficiar (CNAIR);

• Proiectul Tehnic de Execuþie (PTE), tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative,standarde, legi etc.);

• Documentatia de atribuire a contractului de executie lucrari;

• Asistenta tehnica acordata Beneficiarului in perioada derularii procedurilor de licitatii pentru executie lucrari.

Valoarea totală a  proiectului este de 29.321.806,36 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-18.603.421,27 lei, 25% contribuția proprie- 6.201.140,42 lei, restul de 4.517.244,67 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Cod proiect 127983

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.