---

You are here

Construcția variantei de ocolire Alesd Sud

 

Comunicat de presa

 

București, 13.03.2019

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 13 martie 2019 Aplicația de Finanțare pentru proiectul "Construcția variantei de ocolire Alesd Sud" în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.1 - Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere - sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea - Cresterea mobilitatiipe reteaua rutiera TEN-T Globala.

Obiectivul general al proiectului, ca parte din rețeaua TEN-T Globala, este de a devia traficul greu din Municipiul Alesd pe o variantă de ocolire.

Rezultatele așteptateale proiectului sunt :

- construirea unui drum nou în lungime de 9,43 km;

- construirea a 3 poduri, a unui pasaj și a 2 parcări.

Valoarea totală a  proiectului este de 229.635.085,00 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala-166.569.851,95lei, 15% contribuția proprie-29.394.679,76 lei, restul de 33.670.553,29 lei  reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 52 luni

Cod proiect 118727

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.