---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București, 28.03.2019

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT,  au convenit în data de 26.03.2019, încheierea Contractului de Finanțare nr.30 pentru proiectul "Elaborare Studiul de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru ”Drum de mare viteză Focșani-Bacău" în vederea acordării finanțarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.1-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea- Cresterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T.

Obiectivul general al proiectului, este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în Uniunea Europeană, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investitorilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

Rezultatele așteptateale proiectului sunt :

- elaborarea Studiului de Fezabilitate;

- elaborarea Proiectului Tehnic de Execuție.

Valoarea totală a  proiectului este de 24.148.090,23 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala - 17.275.946,22 lei, 15% contribuția proprie - 3.048.696,39 lei, restul de 3.823.447,62 lei  reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 24 luni

Cod proiect 115749

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.