---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București, 09.04.2019

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 09 aprilie  2019 Aplicația de Finanțare pentru proiectul "Elaborare SF pentru Drum expres Bacău-Piatra Neamț" în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.2-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea- Cresterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T.

Obiectivul general al proiectului, ca parte din rețeaua TEN-T Globala, este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în Uniunea Europeană, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a crea condiții pentru creșterea volumului investitorilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

Rezultatele așteptateale proiectului sunt :

- realizarea Studiului de Fezabilitate.

Valoarea totală a  proiectului este de 16.292.442,08 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala-11.689.051,32 lei, 15% contribuția proprie-2.062.773,76 lei, restul de 2.540.617,00 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 30 luni

Cod proiect 129340

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.