---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București, 09.04.2019

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport,  au semnat în data de 08.04.2019 Actul Adițional nr.2, la Contractul de Finanțare nr. 148/04.12.2017, pentru proiectul ”Construcția Autostrăzii Târgu Mureș-Ogra-Câmpia Turzii”, (cod SMIS 2014+115748).

Prin semnarea Actului Adițional nr.2 se modifică următoarele articole:

  • Articolul 2-Durata contractului și perioada de implementare a proiectului, alin (2), va avea următorul cupris- Perioada de implementare a Proiectului este de 90 luni, respectiv între data 01.01.2014 și data de 30.06.2021 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor
  • Articolul nr. 3-Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 1.823.730.997,93 lei și va fi finanțat din Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din  Fondul de Coeziune- 1.286.102.478,98 lei, 15% cofinațare proprie- 226.959.260,97 lei, restul de 310.669.257,98 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Cod proiect 115748

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.