---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București, 09.04.2019

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport,  au semnat în data de 05.04.2019 Actul Adițional nr.3, la Contractul de Finanțare nr. 86/21.07.2017, pentru proiectul ”Reabilitare pod Giurgiu, peste Dunăre, pe DN5 km 64+884-Faza II”, (cod SMIS 2014+111428).

Prin semnarea Actului Adițional nr.3 se modifică Articolul nr. 3-Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 24.851.804,03 lei și va fi finanțat din Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene di Fondul European de Dezvoltare Regională- 12.204.796,16 lei, 15% cofinațare proprie- 2.153.787,56 lei, restul de 10.493.230,32 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Cod proiect 111428

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.