---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București, 17.04.2019

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 16 aprilie  2019 Aplicația de Finanțare pentru proiectul "Pregătirea proiectului de Autostradă Sibiu-Pitești și construcția Secțiunilor 1,4 și 5" în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1-Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, Componenta 1, Obiectiv Specific 1.1-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere- proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T centrală.

Obiectivul general al proiectului, este de a îmbunătăți eficiența economică a transportului românesc prin îmbunătățirea timpului de deplasre dintre Sibiu și Pitești și, implicit, îmbunătățirea conectivității la nivel regional.

Obiectivul coridorului este acela de a asigura accesul direct la Marea Neagră printr-un profil de autostradă unitar, precum și la alte țări europene prin conexiuni la frontieră.

Noua autostradă este prima care traversează Munții Carpați și va aduce oportunități semnificative de dezvoltare pentru comunitățile de la nord la sudul României.

Rezultatele așteptateale proiectului sunt :

1. Construcția a 54,36 km de autostradă, 19 poduri, 10 pasaje superioare, 11 viaducte, 1 tunel, 1 parcare, 2 zone de servicii și 3 centre de intreținere;

2. Reducerea timpului de deplasare de la 172 de minute la 69 de minute, pentru autoturisme și de la 178 de minute la 85 de minute, pentru vehiculele grele.

Valoarea totală a  proiectului este de 6.496.877.178,88 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-4.652.848.127,15 lei, 15% contribuția proprie-821.090.845,95 lei, restul de 1.022.938.205,78 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 103 luni

Cod proiect 128749

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.