---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București, 17.04.2019

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport,  au semnat în data de 16.04.2019 Actul Adițional nr.3, la Contractul de Finanțare nr. 122/14.09.2017, pentru proiectul ”Modernizare DN5, sectorul București-Adunații Copăceni-Faza II”, (cod SMIS 2014+11951).

Prin semnarea Actului Adițional nr.3 se modifică Articolul nr. 3-Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 102.406.042,24 lei și va fi finanțat din Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene di Fondul European de Dezvoltare Regională- 65.114.237,36 lei, 15% cofinațare proprie- 11.490.747,76 lei, restul de 25.801.057,12 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Cod proiect 11951

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.