---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București, 23.04.2019

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 23 aprilie  2019 Aplicația de Finanțare pentru proiectul "Autostrada Transilvania-Secțiunea 3C, Subsecțiunea 3C3 Biharia-Borș, km 59+100-km 64+450" în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.1-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-proiecte noi de investiții, Operațiunea- Cresterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală.

Obiectivul general al proiectului vizează crearea unei rețele moderne de transport rutier, în vederea dezvoltarii regionale a zonei, imbunatatirea fluxului de trafic,reducerea timpului de calatorie, reducerea poluarii si reducerea numarului de accidente rutiere din regiune.

În acest fel, proiectul contribuie la promovarea unui sistem de transport durabil în România, care va facilita transportul sigur, rapid si eficient al persoanelor si marfurilor la standarde europene.

Rezultatele așteptateale proiectului sunt :

1. Realizarea Autostrazii Transilvania-Sectiunea 3C, Subsectiunea 3C3 Biharia - Bors, km 59+100 - km 64+450 (lungime drum nou construit TEN-T: 5,35 km);

2. Poduri si pasaje: 5

3. Noduri rutiere: 1.

Valoarea totală a  proiectului este de 194.636.346,65 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-138.895.737,91 lei, 15% contribuția proprie-24.511.012,58 lei, restul de 31.229.596,16 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 61 luni

Cod proiect 129377

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.