---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București, ianuarie 2017

În data de 10 ianuarie 2017, Comisia Europeană a emis Decizia C(2017)89 final, de modificare a Deciziei C(2015)4081 a Comisiei privind proiectul major ”Construcția autostrăzii Lugoj-Deva, secțiunea Dumbravă-Deva”, care face parte din programul operațional ”Transport” pentru asistență structurală prin Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune în conformitate cu obiectivul ”convergență” din România.

Proiectul ”Construcția autostrăzii Lugoj-Deva, secțiunea Dumbravă-Deva” este un proiect denumit generic ”proiect fazat”, fiind derulat în cadrul a două perioade de programe consecutive:

  •  faza 1–constă în diferite lucrări executate pe secțiunile A, B, și D ale Lotului 2, pe toate secțiunile Lotului 3 și pe secțiunile A și B ale Lotului 4;
  •  faza 2 – prevede finalizarea lucrărilor pentru autostrada Dumbravă-Deva. Secțiunea E a Lotului 2 este adresată în mod special, deoarece include structurile adiționale necesare pentru respectarea cerințelor de mediu. Lucrările auxiliare și siguranța traficului sunt prevăzute pentru a doua fază.

Prin Decizia C(2017)89 final/10.01.2017, se modifică Articolul 1, alineatul 3-”Suma la care se aplică rata de cofinanțare pentru axa prioritară 1 ”Modernizarea și dezvoltarea rețelei TEN-T de bază în scopul dezvoltării unui sistem durabil de transport și integrării acestuia în rețelele de transport ale Uniunii Europene” a programului operațional este stabilită pentru proiectul major la 75 786 379 EUR.”

Valoarea financiară a lucrărilor efectuate până la sfârșitul anului 2015, împreună cu valoarea lucrărilor efectuate între ianuarie și septembrie 2016, acoperă plățile în avans și plățile intermediare efectuate în cadrul perioadei de programare 2007-2013. În ceea ce privește sursa de finanțare, valoarea lucrărilor executate între ianuarie și septembrie 2016 este împărțită în două părți:

  •  partea care continuă să compenseze avansurile plătite în cadrul perioadei de programare 2007-2013 și care nu au fost compensate de lucrări finalizate până la sfârșitul anului 2015;

-  partea care va fi certificată în cadrul perioadei de programare 2014-2020.

Proiectul are drept obiectiv realizarea a 71,88 km de autostradă, 5 poduri noi, 53 de pasaje și poduri, 6 viaducte, 6 ecoducte și tunele, 4 noduri, 2 centre de întreținere și 2 zone de parcare.

Urmare realizării acestui proiect se urmărește reducerea ratei accidentelor cu 62% și o reducere estimată a timpului de tranzitare dintre orașele Dumbrava și Deva cu 21 minute.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructura Mare

Date de contact:

ȘTEFAN IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84