---

You are here

Varianta de ocolire Bârlad

 

Comunicat de presa

 

București, 22.05.2019

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT,  au convenit în data de 20.05.2019, încheierea Contractului de Finanțare nr.33 pentru proiectul "Varianta de ocolire Bârlad" în vederea acordării finanțarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.1-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală.

Obiectivul general al proiectului, este acela de a realiza o conexiune între infrastructura existentă la profil de drum național, cu devierea traficului de tranzit în exteriorul localității. În mod direct, implementarea va conduce la îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a creea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea

transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

Rezultatele așteptateale proiectului sunt :

1. Construcția variantei ocolitoare a municipiului Bârlad cu o lungime de 11,281 km (Varianta de Est)

2. 4 poduri

3. 3 pasaje

4. 2 intersecții

5. 2 parcări

Valoarea totală a  proiectului este de 186.557.576,44 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala-134.296.368,18 lei, 15% contribuția proprie-23.699.359,08 lei, restul de 28.561.849,18 lei  reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 75 luni

Cod proiect 119143

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.