---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București, 23.05.2019

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport,  au semnat în data de 23.05.2019 Actul Adițional nr.3, la Contractul de Finanțare nr. 81/20.07.2017, pentru proiectul ”Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Ciheiului, municipiul Oradea, județul Bihor-Faza II”, (cod SMIS 2014+111438).

Prin semnarea Actului Adițional nr.3 se modifică la Condiții Generale, Articolul nr. 2- Durata contractului și perioada de implentare a proiectului, alin (2) se va avea următorul cupris:

”Perioada de implementare a Proiectului este de 56 luni, respectiv între data de 14.05.2015 și data 31.12.2019 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.”

Cod proiect 111438

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.