---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București, 23.05.2019

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport,  au semnat în data de 20.05.2019 Actul Adițional nr.5, la Contractul de Finanțare nr. 86/21.07.2017, pentru proiectul ”Reabilitare pod Giurgiu, peste Dunăre, pe DN5 km 64+884-Faza II”, (cod SMIS 2014+111428).

Prin semnarea Actului Adițional nr.5 se modifică la Condiții Generale, Articolul nr. 2- Durata contractului și perioada de implentare a proiectului, alin (2) se va avea următorul cupris:

”Perioada de implementare a Proiectului este de 48 luni, respectiv între data de 01.01.2016 și data 31.12.2019 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.”

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 24.851.804,03 lei și va fi finanțat din Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională- 12.204.796,16 lei, 15% cofinațare proprie- 2.153.787,56 lei, restul de 10.493.230,32 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Cod proiect 111428

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.