---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București, 23.05.2019

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT,  au convenit în data de 20.05.2019, încheierea Contractului de Finanțare nr.35 pentru proiectul "Autostrada București-Brașov, tronson Comarnic-Brașov, Lot 2: Sector Predeal-Cristian, km 162+300-km 168+600 și drum de legătură" în vederea acordării finanțarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.1-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere- proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală.

Obiectivul general al proiectului „Autostrada Bucuresti - Brasov, tronson Comarnic - Brasov, Lot 2: sector Predeal - Cristian, km 162+300- km 168+600 si drum de legatura” îl reprezinta realizarea unei legaturi rapide si în siguranþa între DN73 (Rasnov) si DN73 (Brasov) ocolind astfel Orasul Rasnov si Comuna Cristian, prin transonul de Autostrada Rasnov - Cristian, parte a sectuini Predeal - Cristian.

Rezultatele așteptateale proiectului sunt :

1. Construirea a 6,3 km de autostrada + 3,56 km drum de legatura;

2. 2 Pasaje pe autostrada;

3. 1 Pod pe drum de legatura;

4. 3 Pasaje peste autostrada;

Valoarea totală a  proiectului este de 202.235.177,59 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala-132.589.403,37, 15% contribuția proprie-23.398.130,00 lei, restul de 46.247.644,22 lei  reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 120 luni

Cod proiect 123691

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.