---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București, 29.05.2019

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 28 mai  2019 Aplicația de Finanțare pentru proiectul "Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic xecuție pentru Drum Expres Pitești-Brașov-Sector: Pitești (A1 Centura Pitești)-Mioveni (Centura Sud)-Etapa1" în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv Specific 2.2-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea-Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T.

Obiectivul general al proiectului, este îmbunătătțirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a creea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt :

- realizarea Studiului de Fezabilitate;

- realizarea Proiectului Tehnic de Execuție.

Valoarea totală a  proiectului este de 3.708.129,28 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala-2.663.731,82 lei, 15% contribuția proprie-470.070,32 lei, restul de 574.327,14 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 20 luni

Cod proiect 129570

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.