---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București, 29.05.2019

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus in data de 28 mai 2019 Aplicația de Finanțare pentru proiectul "Elaborare documentație pentru obiectivul Autostrada Brașov-Bacău" în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific 2.1-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea- Cresterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală.
Obiectivul general al proiectului, este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.
Rezultatele așteptateale proiectului sunt :
- realizarea Studiului de Fezabilitate;
- realizarea Proiectului Tehnic.
Valoarea totală a proiectului este de 37.193.242,80 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala-26.788.092,29 lei, 15% contribuția proprie-4.727.310,40 lei, restul de 5.677.840,11 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.
Durata proiectului: 30 luni
Cod proiect 122551

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.