---

You are here

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport,  au semnat în data de 11.10.2019 Actul Adițional nr.1, la Contractul de Finanțare nr. 16/21.08.2018, pentru proiectul ”Autostrada București-Brașov, secțiunea București-Ploiești, sector 1, km 0+000-km 3+325; Nod Centura București km 6+500 și Nod Moara Vlăsiei km 19+500”, (cod SMIS 118545).

Prin semnarea Actului Adițional nr.1 se modifică la Condiții Generale articolele următoare:

  • Articolul nr. 3-Valoarea totală a Contractului de Finanțare, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
    • Valoarea totală a Contractului de Finanțare  este de 170.691.147,42 lei;
    • Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune, în procent de 85%, este de 121.004.518,26 lei;
    • Valoarea cofinanțării, în procent de 15%, este de 21.353.738,49 lei.

Toate celelalte prevederi ale Contractului și ale anexelor acestuia rămân neschimbate.

 

Cod proiect 118545

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Sorin Florin  SCARLAT, Director General CNAIR S.A., fax: (+4 021) 312.09.84.