---

You are here

Varianta de ocolire Timisoara Sud

Varianta de ocolire Timisoara Sud

COMPANIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finantarii și MINISTERUL TRANSPORTURILOR, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT,  au convenit in data de 17.12.2019, incheierea Contractului de Finantare nr.54 pentru proiectul "Varianta de ocolire Timisoara Sud" în vederea acordarii finantarii nerambursabile alocata prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1-Dezvoltarea retelei TEN-T si a metroului, O.S.1.1Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere- proiecte noi de investitii.

Obiectivul general al proiectului: vizeaza crearea unei retele moderne de transport rutier, în vederea dezvoltarii regionale a zonei. Prin realizarea variantei de ocolire se va imbunatatii fluxul de trafic, se va reduce timpul de calatorie, poluarea si numarul de accidente rutiere din regiune. In acest fel, proiectul contribuie la promovarea unui sistem de transport durabil în Romania, care va facilita transportul sigur, rapid si eficient al persoanelor si marfurilor la standarde europene.

Rezultatele asteptate ale proiectului sunt :

- constructia a 25,69 km de drum national (varianta de ocolire), 4 intersectii la nivel , 2 noduri rutiere , 12 pasaje/poduri si 2 parcari utilate;

- reducerea timpului de calatorie cu aprox. 20% in primul an de operare – 2022;

Valoarea totală a  proiectului este de 387.441.495,34 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-279.570.192,63 lei, 15% contribuția proprie-49.335.916,34 lei, restul de 58.535.386,37 lei  reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 49 luni, respectiv intre data de 01.03.2018 și 31.03.2022 la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect: 119142.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Florin Sorin SCARLAT, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.