---

You are here

 

 

Sprijin pentru pregatirea documentatiei tehnice pentru pregatirea proiectului de infrastructura rutiera pentru varianta de ocolire Ramnicu - Valcea

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar si Ministerul Transporturtilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport,  au semnat in data de 17.12.2019 Actul Aditional nr. 2, la Contractul de Finantare nr. 10/09.08.2018, pentru proiectul:

„Sprijin pentru pregatirea documentatiei tehnice pentru pregatirea proiectului de infrastructura rutiera pentru varianta de ocolire Ramnicu - Valcea”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.2 se modifica urmatoarele conditii generale importante:

  • Durata contractului si perioada de implementare a proiectului este de 39 luni, respectiv intre data 01.10.2019 si 31.12.2022 la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
  •  Valoarea totală a Contractului de Finantare este de 4.843.710,82 lei din care 85% contributia Uniunii Europene din Fondul de Coeziune- 3.482.123,97 lei, 15% cofinantare proprie- 614.492,46 lei, restul de 747.094,39 lei reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Cod proiect: 123462.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Florin Sorin SCARLAT, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.