---

You are here

Marți, 14.01.2020, CNAIR SA a ridicat suspendarea procedurii "Proiectare și Execuție „Varianta de Ocolire Galați”", publicând răspunsul consolidat la clarificarile adresate de către operatorii economici până la primul termen limită menționat în cadrul documentatiei de atribuire.

Odată cu ridicarea suspendării procedurii, a fost acordat un nou termen limită de depunere al ofertelor până la data de 24.02.2020.

Menționăm că operatorii economici interesați de participarea la această procedură de achiziție publică au dreptul de a adresa noi solicitări de clarificare până la ultimul termen menționat în cadrul documentatiei de atribuire (21 de zile înainte de termenul limită de depunere al ofertelor).

Valoarea estimată a procedurii este de 899.555.992 lei fără TVA

Durata contractului este de 54 luni și cuprinde: 12 luni perioada de proiectare și 42 luni perioada de execuție a lucrărilor.

Finanțarea proiectării și execuției Variantei de Ocolire Galați în lungime de 33,6 km se va face din fonduri POIM.